Fosen Vind

Hybrid Generator/Batteripakker Fosen Vind

Leveranse av 2 stk selvstendige generator/batteripakker til Veidekke/Statkraft. Disse skal levere strøm til metrologi master på Storheia vindmøllepark. Spennende prosjekt! Takk for oppdraget!!