Leveranse av 2 stk selvstendige generator/batteripakker til Veidekke/Statkraft.

Disse skal levere strøm til metrologi master på Storheia vindmøllepark.

Spennende prosjekt!

Takk for oppdraget!!