Serviceoppdrag hos Veidekke i Trondheim.

Største hammeren 4,2 Ton.

Rengjøring, oppsmøring og sjekk av foringer samt gasstrykk i akkumulator.

God statussjekk for forlenget levetid og økt produksjon.